Zašto svjetski dan bubrega?

Svrha Svjetskog dana bubrega je podizanje svijesti o važnosti bubrega, tog čudesnog organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života, te širenje spoznaje o tome da su bubrežne bolesti česte, opasne i liječive.

Daruj - prihvati

Bubrezi za život

 

Posljednjih 11 godina, zahvaljujući izuzetnom osobnom zalaganju, stručnom znanju i organizacijskim vještinama, nefrolozi, urolozi, anesteziolozi, imunolozi, neurolozi, biokemičari i stručnjaci brojnih drugih specijalizacija su, uz potporu Ministarstva zdravlja, javnih glasila i medija, te istaknutih ljudi iz javnog i političkog života, uspjeli bitno podići svijest o potrebi darivanja organa i unaprijediti transplantacijsku medicinu, a na prvom mjestu transplantaciju bubrega.

Uspjesi na domaćem planu odnosno povećanje broja darivatelja s 2,7 (2000. god.) na 13 na milijun stanovnika (2006. god.) rezultirali su 2007. god. pridruživanjem i redovitim članstvom u Eurotransplantu. Time je dodatno unaprijeđena djelatnost transplantacije organa, jer je u zajednici 7 zemalja (Austrija, Belgija, Hrvatska, Luksemburg, Njemačka, Nizozemska i Slovenija) moguće lakše i brže dobiti organe (ne samo bubreg) za hitne i/ili visokosenzibilizirane bolesnike. Iz godine u godinu broj darivatelja, a kroz to i transplantacija u Hrvatskoj se povećava. Tako je u 2010. god. zabilježeno rekordno povećanje broja darivatelja od čak 64,9%, i broja transplantacija za 54%. Najveći broj odnosi se na transplantacije bubrega.

Liste čekanja su smanjene za 19% u odnosu na 2009. god. Samo godinu dana kasnije već do listopada povećan je broj darivatelja za daljnjih 17%, transplantacijski centri presadili su 10% više solidnih organa, a lista čekanja smanjena je za 26%.

Ostvareni uspjesi nisu ostali nezapaženi. U veljači 2011. god. Hrvatska je postala Regionalni zdravstveni centar za razvoj programa darivanja i transplantacije organa, u okviru Zdravstvene mreže zemalja Jugoistočne Europe. To je priznanje čitavoj transplantacijskoj zajednici, ali i nacionalnoj koordinatorici za transplantaciju osobno. Zdravstvena mreža Jugoistočne Europe  predstavlja zajedničku, političku i institucionalnu inicijativu vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Moldavije, Crne Gore, Rumunjske, Srbije i Makedonije, u općem promicanju mira, pomirbe i zdravstvenih sustava u regiji.

 

Transplantacija bubrega svakako predstavlja vršni domet u liječenju kroničnih bubrežnih bolesnika.

Ipak, krajnji cilj nije liječenje, već sprečavanje nastanka bubrežnih bolesti. Zbog toga je uz razvijanje svijesti o doniranju organa, poboljšanju i proširenju mreže donatorskih bolnica, kao i unapređenju transplantacijske medicine, neophodno nastaviti široku društvenu akciju prosvećivanja ljudi o uzrocima i posljedicama kroničnih bubrežnih bolesti. Potrebno je organizirati p reventivne preglede za rano otkrivanje kroničnih bubrežnih bolesti, što se posebno odnosi na rizične skupine odnosno oboljele od hipertenzije, dijabetesa, dislipidemije, pretilosti, kao i u osoba koje imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu o bolesti bubrega.

Scenarij uspješne organizacije i provedbe probira na kroničnu bubrežnu bolest zasniva se na dobrom planiranju ne samo probira već i budžeta, vodstva i voditelja, odabira populacije u obuhvatu, metode (testa), edukacije, mjesta i osoblja za provođenje probira, vremena u kojem će se probir provoditi, prikupljanja podataka o rezultatima, analizi podataka, izradi i uporabi informacija. Kod svakog probira, pa tako i kod ranog otkrivanja kronične bubrežne bolesti, valja biti siguran da će se za sve osobe s pozitivnim nalazima osigurati brza, učinkovita dijagnostika i terapije.

/ Prof. dr. sc. Petar Kes, Doc. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić

Obilježavanje Svjetskog dana bubrega u Hrvatskoj omogućili su:

Svjetski dan bubrega © 2010 | Na vrh stranice | Web dizajn

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Zajednica udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Hrvatske Roche.com Hrvatska udruga medicinskih sestara Hrvatska udruga Transplant