...Riječima pacijenata

HVALA

Marija Gilja, vms
Društvo medicinskih sestara nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega
POLIKLINIKA Sveti Duh II


Ulomak iz knjige HVALA, Nade Jurjević iz Karlovca, više medicinske sestre, pacijentice na hemodijalizi i transplantirane osobe:

"Htjela bi da cijeli svijet sazna kakva je to bolest "kronično zatjenje bubrega", da sazna što je to hemodijaliza i kakav je život na njoj. Za patnje koje svakodnevno podnosi dijalizirani bolesnik, da stupe jednom nogom u život neživih. Hemodijaliza nije znanstvena emisija na televiziji. Tamo su uvijek odabrani pacijenti mlađe dobi koji tek kratko vrijeme idu na dijalizu. Izgledaju dobro i djeluju svježe. No, one druge nikad nisu pokazivali. Kad bi dijalizirani pacijent vodio kameru, gledaoci bi vidjeli nešto sasvim drugo. Tada bi sasvim jasno razumjeli poruku koja stoji napisana na vratima centra za hemodijalizu:

DON`T TAKE YOUR ORGANS TO HEAVEN
HEAVEN KNOWS WE NEED THEM HERE

Ne ponesite svoje organe u nebo
Nebo zna da ih mi trebamo

Dijaliza je robija koja se malo razlikuje od prave robije. I ona ima svoje rešetke iako se one ne vide. Kazna je odmah izrečena, ali rok izdržavanja kazne ne govore. Možda je doživotna a možda dobiješ pomilovanje ako nađu jedan odgovarajući bubreg."

Ovi bi ulomci životne priče bili primjereniji za Svjetski dan darivanja organa. Ali, počeci ovakvih i sličnih životnih priča obvezuju me da kao profesionalac, koji cijeli svoj radni vijek radi s bubrežnim bolesnicima, učini nešto da oni ne dođu ili što kasnije dođu do faze kroničnog zatajenja bubrega. Nisu sve bolesti bubrega teške i komplicirane. Čak ni one koje to jesu ne završavaju uvijek hemodijalizom.

Budući da sva izvješća, kako svjetska tako i hrvatska, govore o porastu bubrežnih bolesti koje se često udružuju s drugim bolestima, pokazalo se nužnim učiniti nešto na globalnom planu.

Proglasiti Svjetski dan bubrega.

Odličan početak i obveza za nas koji radimo s bubrežnim bolesnicima. Iako su se dijagnostika i metode liječenja u zadnjih dvadesetak godina, koliko je moje iskustvu u radu s pacijentima s već poodmaklim ili završnim stadijem bubrežnih bolesti, bitno razvile i unaprijedile, ipak su kronične bolesti bubrega uz kronične bolesti srca i krvnih žila, šećernu bolest i visoki krvni tlak postale vodeći problem zdravstva kao i bolesti zbog kojih se troši veliki dio zdravstvenog novca.Stoga je nužno učiniti konkretne postupke u preventivi i zaustaviti širenje kroničnih nezaraznih bolesti.

Želim da ovo bude početak za svakoga od nas. Stoga započnite brigu o svojim bubrezima danas, sada i odmah. Manje posolite ručak, ustanite i popijte čašu vode. Kada imate osjećaj žeđi, već ste dehidrirali, to bubrezi "ne vole". Rješite kviz, upoznajte svoje bubrege i onda ćete se znati brinuti za njih!

Obilježavanje Svjetskog dana bubrega u Hrvatskoj omogućili su:

Svjetski dan bubrega © 2010 | Na vrh stranice | Web dizajn

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Zajednica udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Hrvatske Roche.com Hrvatska udruga medicinskih sestara Hrvatska udruga Transplant