Centri za hemodijalizu

POPIS CENTARA ZA HEMODIJALIZU
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Karta Hrvatske sa svim centrima:

KBC Rebro
ZAVOD ZA DIJALIZU
10000 Zagreb
Kišpatićeva 12
Tel: 01/238 8888

SVEUČILIŠNA KLINIKA "VUK VRHOVAC"
10000 Zagreb
Dugi Dol 4 a
Tel: 01/233 2222

KB "MERKUR"
10000 Zagreb
Zajčeva 19
Tel: 01/243 1390

KB "DUBRAVA"
KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

10000 Zagreb
Avenija Gojka Šuška bb
Tel: 01/290 3331

DZ ZAGREB - ISTOK
10 360 Sesvete
Ninska 10
Tel: 01/200 1952

OB "SVETI DUH"
ODJEL ZA NEFROLOGIJU I DIJALIZU
10000 Zagreb
Sveti duh 64
Tel: 01/371 2167

POLIKLINIKA "SVETI DUH II"
10000 Zagreb
Sveti duh 64
Tel: 01/371 2120

POLIKLINIKA "AVITUM"
10000 Zagreb
Hondlova 2
Tel.01/239 9290

POLIKLINIKA "AVITUM"
10000 Zagreb
Oreškovićeva 20A
Tel. 01/660 5241

KB "SESTRE MILOSRDNICE"
INTERNA KLINIKA
10000 Zagreb
Vinogradska cesta 29
Tel. 01/3787 925

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"
10000 Zagreb
Mirogojska 8
01/4603 222

OB KARLOVAC
SLUŽBA ZA UNUTARNJE BOLESTI
47000 Karlovac
Andrije Štampara 3
Tel. 047/608 008

OB OGULIN
47300 Ogulin
Bolnička 38
Tel. 047/819 700

KBC RIJEKA
Lokalitet II
Tome Strižića 3
51000 Rijeka
Tel: 051/407 145

OB VIROVITICA
ODSJEK ZA INTERNE BOLESTI
Gajeva 21
33000 Virovitica
Tel: 033/722 724

OB PAKRAC
Bolnička ulica 68
34550 Pakrac
Tel: 034/411 436/284

OB PULA
Zagrebačka 30
52000 Pula
Tel: 052/376 550/1

OB ZADAR
ODJEL ZA INTERNE BOLESTI
B. Peričića 5
23000 Zadar
Tel: 023/315 677

OB ŠIBENIK
INTERNI ODJEL
S. Radića 83
22000 Šibenik
Tel: 022/246 535

KBC SPLIT
LOKALITET FIRULE
Spinčićeva 1
21000 Split
Tel: 021/556 262

KBC SPLIT
LOKALITET KRIŽINE
INTERNI ODJEL
Šoltanska 1
21000 Split
Tel: 021/557 203

OB DUBROVNIK
INTERNI ODJEL
20000 Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2
Tel: 020/431 723

OB "Dr. IVO PEDIŠIĆ"
SLUŽBA ZA UNUTARNJE BOLESTI
J. J. Strossmayera 59
44000 Sisak
Tel: 035/446 478

OŽB POŽEGA
SLUŽBA ZA UNUTARNJE BOLESTI
Osječka 105
34000 Požega
Tel: 034/254 430

OB "Dr. JOSIP BENČEVIĆ"
ODJEL ZA HEMODIJALIZU
Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/446 478

KBC OSIJEK
KLINIKA ZA UROLOGIJU
J. Huttlera 4
31000 Osijek
Tel: 031/511 427

OB VINKOVCI
INTERNI ODJEL
Zvonarska 57
32100 Vinkovci
Tel: 032/370 300

OB BJELOVAR
DJELATNOST ZA INTERNE BOLESTI
Antuna Mihanovića 8
43000 Bjelovar
tel: 043/279 237

OB VARAŽDIN
DJELATNOST ZA UNUTARNJE BOLESTI
Ivana Meštrovića bb
42000 Varaždin
Tel: 042/393 331

OB "Dr. TOME BARDEKA"
Željka Selingera bb
48000 Koprivnica
Tel: 048/622 689

ŽB ČAKOVEC
INTERNA
CENTAR ZA HEMODIJALIZU
I. G. Kovačića 1e
40000 Čakovec
Tel: 040/375 414

OŽB NAŠICE
Bana Jelačića 6
31500 Našice
Tel: 031/613 620

OB GOSPIĆ
Kaniška 111
53 000 Gospić
Tel: 053/ 617 200

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI NOVI MAROF
Varaždinska 2
42220 Novi Marof
Tel: 042/406 200

POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU VITA
Ljudevita Gaja bb
49217 Krapinske Toplice
Tel: 049/225 960, 049/225 967

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ispostava Makarska
S. Ivičevića 2
21300 Makarska
Tel: 021/616 300, 021/695 872

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ispostava Sinj
Ramska bb
21230 Sinj
Tel: 021/708 053

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ispostava Imotski
Dr. Josipa Mladinova 20
21260 Imotski
Tel: 021/842 052

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ispostava Trogir
Alojzija Stepinca 17
21220 Trogir
Tel: 021/882 225

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ispostava Supetar
Mladena Vodanovića 24
21400 Supetar
Tel: 021/640 008

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, ispostava Hvar
Majerovica bb
21450 Hvar
Tel: 021/ 742 111

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
A. Starčevića 12
20350 Metković
Tel: 020/680 288

DOM ZDRAVLJA KORČULA
Ulica 57 5
20260 Korčula
Tel: 020/715 301, 715 094

POLIKLINIKA ZA HEMODIJALIZU "INTERDIAL"
I. M. Ronjgova 2A
51410 Opatija
Tel: 051/703 118, fax: 051/701 672
mail: interdial@ri.t-com.hr
www.interdial.hr

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA, ispostava "Dr. Lino Peršić" Labin
Svetog Mikule 2
52220 Labin
Tel: 052/ 855 333/215

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA, ispostava Umag
Eduardo Pascoli 3A
52470 Umag
Tel: 052/702 218

POLIKLINIKA ZA HEMODIJALIZU ROVINJ
Naselje Monfiorenzo 8
52210 Rovinj
Tel: 052/813 815, fax: 052/813 883
mob: 091/51 65 848
mail: dijalyse-rovinj@net.hr

POLIKLINIKA ZA DIJALIZU NEPHROMED
Petra Preradovića 2
31400 Đakovo
Tel: 031/810 640

POLIKLINIKA ZA DIJALIZU NEPHROMED
Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1
51300 Delnice
Tel: 051/508 014

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ispostava Rab
Palit 143A
51280 Palit
Tel: 051/724 506

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ispostava "Dr. Dinko Kozulić" Mali Lošinj
Priko 69
51550 Mali Lošinj
Tel: 051/238 008

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 32
32270 Županja
Tel: 032/830 261

Obilježavanje Svjetskog dana bubrega u Hrvatskoj omogućili su:

Svjetski dan bubrega © 2010 | Na vrh stranice | Web dizajn

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Zajednica udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Hrvatske Roche.com Hrvatska udruga medicinskih sestara Hrvatska udruga Transplant