Saznajte više!

Saznajte više o bubrežnim bolestima, šećernoj bolesti, dijalizi, presađivanju ali i o preventivnom djelovanju

 

Bolest bubrega u osoba
sa šećernom bolesti

 

Bubrezi -
kako da ostanu zdravi

 

Što trebate znati o bubrežnim bolestima

 

Šećerna bolest

 

Dijete - bubrežni bolesnik

 

Priručnik za bubrežne bolesnike

 

Sprečavanje napredovanja bubrežnih bolesti

 

Peritonejska dijaliza

 

Presađivanje bubrega

 

Endemska nefropatija

 

Riječima bolesnika...

 


 

 


Popis
svih centara za Dijalizu
u Republici Hrvatskoj

 

 

 

Roche.com

 

 

www.worldkidneyday.org


 

Nefrologija danas